Områden

BEHANDLINGSOMRÅDENPå mottagningen behandlar jag olika former av ångestproblematik (paniksyndrom, tvångsproblematik, social fobi, hypokondri/hälsoångest, generaliserad ångest, specifika fobier), samt depressionsproblematik.


Erbjuder även krissamtal, samt behandling vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
Copyright @ All Rights Reserved